તું કહેને

vichar

અડવિતરા મન શું કરવું તારે એ કહેને

ઇચ્છા તારી શું ઘોળે છે અંદર એ કહેને

ગોળને ગાંગડે જાવા મંકોડા સમ કાં દોડે

Continue reading

યાદી

thinking

યાદી મેં રાખી નથી કોણે કરીતી નફરત

દિલમાં વસે છે એ બધા કરીતી મહોબ્બત

લોક તો પોતાના મતે મૂંજથી હો અડવિતરા

Continue reading

અટકી ગયા’તા

foot

આભને અડકવા ચાલતા અટકી ગયા’તા

અધ વચારે અચાનક કાં અટકી ગયા’તા

કોણ જાણે કેવો ભરમ દિલમાં ભારાણો

Continue reading

મુકતક (૨૮)

pearl

પ્રેમનો અણસાર પામી, ને અમે ભાગ્યા હતા!

ને પછી હર ચોકમાં ને રોડ પર ભાગ્યા હતા;

પણ ‘ધુફારી’ને મળ્યા ત્યારે જ જાણ્યું’તું બધું

ના અમે ત્યાં એકલા બીજા ઘણા ભાગ્યા હતા

૨૩.૦૨.૨૦૧૯

રખાયો છું

frame

દુઃખ તણાં ડુંગર તળે દબાયો છું

ફિકર કેરા ફેરે ફોગટ ફસાયો છું

દોસ્તો બધા ખુદગર્જ થઇ બેઠા

Continue reading

ટક ટક

vichar

      અજીત બસ સ્ટેન્ડ પર આવ્યો ત્યારે એની નજર સામે બસ ઉપડી ગઇ.રસ્તા પરથી પસાર થતી ત્રણ ચાર ખાલી રિક્ષા તેના રોકવાના ઇશારાને અવગણીને કોઇ ઊભી ન રહેતા ચાલી ગઇ.

‘સાલાને ધંધાની પડી જ નથી ખાલી ચાલ્યા જશે પણ ઊભા નહીં રહે’અજીત સ્વગત બોલ્યો Continue reading