મુરલી મનોહર (૯)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

        મનસુખ એની મમ્મી કનકતારાની આંગળી પકડી ઘર નજીકના મુરલી મનોહરના મંદિરે આવતો અને દર્શન કર્યા પછી કનકતારા તેને પૈસા આપતી તે ગુલકમાં નાખતા ખુશ થતો આ નિયમ અખંડ હતો.વખત જતા મનસુખ સ્કૂલ જતો ત્યારે લીલાધરે આપેલા પૈસામાંથી પાંચ પૈસા કે દશ પૈસા ગજવામાં હાથ નાખતા જે સિક્કો હાથમાં આવે તે ગુલકમાં નાખી સ્કૂલ જતો,આગળ જતા જ્યારે તેણે સ્ટોર સંભાળ્યો ત્યારે પૈસાની પાકિટ ખોલતા પાંચની,દસની કે,વીસની રૂપિયાની નોટ જે હાથમાં આવેતે ગુલકમાં નાખતો. એક દિવસ સ્ટોર પર જતા દર્શન કરી પાકિટ ખોલી તો એમાં પાંચસો રૂપિયાની એક જ નોટ હતી.એક મીનિટ માટે નોટ સામે પછી ગુલક અને મુરલી મનોહરની મૂર્તિ સામે જોઇ કહ્યું

Continue reading

ગતિ

wheel

 

લોકો કહે છે અતિ નથી હોતી ગતિ

વિચારવા જાતા મુંજાઇ જાયછે મતિ

જુનો જમાનો નથી મરેલા પતિ પાછળ

Continue reading

મુરલી મનોહર (૮)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

                ભવાનજીએ તપાસ કરાવી કે,પૈસા ડૂબી ગયાની અફવા કોણે ફેલાવી છે.

બધા ચેક લખાઇ ગયા તો ભવાનજીએ એક ચેક ઉપાડતા કહ્યું

‘આ કિશન લાલવાણીને ફોન કરીને કહી દે કે રસીદ બુક સાથે લાવી ચેક લઇ જાય’

Continue reading

હાઇકૂ (૯)

inkpot

 

   લટકાવવા                                     સુતેલો જાગે                           ચારણીમાંથી         

માનવ કે માટલી                             જાગતો જાગે નહીં                    વરસાદ વરસે        

  દોરી જોઇએ                                      માનવ કદી                            છે ઝરમર           

૧૨-૧૨-૨૦૧૭                                      ૧૨-૧૨-૨૦૧૭                         ૧૮.૦૬.૨૦૧૯     

મુરલી મનોહર (૭)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

                  ભવાનજીની રજા લઇ ગુણવંત અને શશીકલા ઘેર ગયા.ભવાનજીએ માનસીને લગ્નનું આલબંબ લાવવા કહ્યું અને તેમાંથી લીલાધરના એક ફોટોગ્રાફને એનલાર્જ કરી મોટો ફોટો બનાવી આપવા સ્ટુડિયોમાં ગયો.સાંજે સરસ ફ્રેમ કરાવેલ લીલાધરનો ફોટોગ્રાફ અને આલબંબ માનસીને આપ્યા અને એક હોલ બુક કરાવવા ગયો અને વળતા સમાચાર પત્રમાં ત્રણ દિવસ પછીની તારીખે લીલાધરની પ્રાર્થના સભાની જાહેરાત આપી આવ્યો.બધુ આયોજન પ્રમાણે પાર પડ્યું.

Continue reading

વાતો

mood 2

તમોને જ કરવી છે વાતો તમારી;

અમોને જડી છે જે વાતો તમારી

દર્દોને દબાવી સદા તો હસો છો

Continue reading