મુરલી મનોહર (૫)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

             જવાબમાં માથું ધુણાવી ટોવેલ લઇ મનસુખ બાથરૂમમાં ગયો અને પરવારીને આવ્યો અને નાસ્તા માટે બેઠો તો માનસીએ ગરમા ગરમ મેથીના થેપલા મૂંકતા પુછ્યું

‘થેપલા સાથે દહી જોઇશે કે ચ્હા..?’

‘તને શું લાગે છે શું ઠીક રહેશે…?’મનસુખે મલકીને પુછ્યું

‘ખાવું તમારે છે બોલોને એક વખત તમારા ગમા અણગમાની ખબર પડી જાય પછી વારંવાર નહીં પુછું,બોલો શું લાવું…?’

Continue reading