મુરલી મનોહર (૬)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

‘કાકી પપ્પાને શું ભાવે અને શું નહીં એ તમે તો જાણતા હશો એ જાણવા જ આવી છું’

ભાગેરથી તો સવાલથી માનસી પર ઓવારી ગઇ અને એણે માનસીને બધી વિગત આપી. બધા સાથે બેસી પ્રેમથી જમ્યા અને પછી ખાલી વાસણ લઇ માનસી ઉટકવા લાગી તો ભાગેરથીએ કહ્યું

Continue reading

મુરલી મનોહર (૫)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

             જવાબમાં માથું ધુણાવી ટોવેલ લઇ મનસુખ બાથરૂમમાં ગયો અને પરવારીને આવ્યો અને નાસ્તા માટે બેઠો તો માનસીએ ગરમા ગરમ મેથીના થેપલા મૂંકતા પુછ્યું

‘થેપલા સાથે દહી જોઇશે કે ચ્હા..?’

‘તને શું લાગે છે શું ઠીક રહેશે…?’મનસુખે મલકીને પુછ્યું

‘ખાવું તમારે છે બોલોને એક વખત તમારા ગમા અણગમાની ખબર પડી જાય પછી વારંવાર નહીં પુછું,બોલો શું લાવું…?’

Continue reading

આંખમાં આંસુ

આંસુ

કલૈયા કુંવર જેવો નર જરા પ્રેમ ઘેલો

લગાન લખાયા તો પરણીને પાર થયો

કામ નહીં કો કાજ કરે ઘરમાં ચકકર ફરે

Continue reading

મુરલી મનોહર (૪)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

ચ્હા નાસ્તો થઇ ગયા બાદ ભવાનજીએ કહ્યું

‘માનસીની કુંડળી બની જાય પછી એની અને મનસુખની કુંડળીનો જોડામેળ જોઇ લગ્નનું મૂહુર્ત કાઢી આપજે બધું તૈયાર થ્ઇ જાય પછી મને કોલ કરજે મારા નંબર તો છેને તારા પાસે…?’

Continue reading

મુરલી મનોહર (૩)

krishna

(ગતાંકથી આગળ)

કેવી મમતા ડેખાડે છે નાટકિયાણી ભવાનજીએ મનોમન  કહ્યું.ચ્હા નાસ્તો આવી ગયો.લીલાધરને તો જોતા જ માનસી મનમાં વસી ગઇ.ત્રણેય સાથે બેસી ન્યાય આપ્યો પછી લીલાધરે શરૂઆત કરી

Continue reading