મુરલી મનોહર

krishna

            સવારના પહોરમાં ભવાનજી લીલાધરને મળવા આવ્યો ત્યારે લીલાધર રસોડાની સાફ સફાઇ કરતો હતો એ જોઇને કહ્યું

‘કેટલા દિવસ આમ ઘર કામ કરતો રહીશ…? તું મનિયાના લગ્ન કરી નાખને તો આ પડોજાણમાંથી તારો છુટકારો થાય’

‘અરે…! એ હા પાડે ત્યારેને..? તું બેસ હું ચ્હા બનાવું આપણે સાથે બેસીને ચ્હા પીએ’કહી લીલાધર હસ્યો

‘મનિયો ક્યાં છે…?’

Continue reading