મળેલા જીવ (૩)

LB

(ગતાંકથી આગળ)

 પારસના પિતા વિનાયક અને માતા અમૃતા ભુજથી હોસ્પિટલમાં આવી ગયા અને ડોકટર ગવાસકરને મળ્યા અને તેમણે કહ્યું

‘હા એ અમારો દીકરો પારસ છે અમે તો ભુજમાં રહીએ છીએ પારસ અહીં હોસ્ટેલમાં રહી ભણતો હતો પણ આ તમને મળ્યો ક્યાંથી?’આઇ.સી.યુ રૂમના બારણા પરની વિન્ડોમાંથી જોઇને વિનાયકે પુછ્યું Continue reading