ભેદ

man

      ભુજના બસ સ્ટેશન પર વલમજી,વિમળા,પરેશ,પ્રભા અને નાનો નીરવ માંડવીની બસ લાગે તેની રાહ જોઇ રહ્યા હતા

‘શું પપ્પા દર વખતે બે દિવસ રોકાઇને તમે ને મમ્મી પાછા માંડવી જાવ છો?’પરેશે ભીના અવાઝે કહ્યું

‘ભુજથી માંડવી ક્યાં દૂર છે તું ફોન કરે છે ત્યારે આવી જ જઇએ છીએને?’મલકીને વલમજીએ કહ્યું

‘પ વધારે રોકાઇ જાવ તો શું વાંધો છે?’

Continue reading