ગમ નથી

ink-pan

દિલ ભલેને જાય એનો ગમ નથી;

પ્રેમ કરવામાં કોઇ જોખમ નથી

સાજ સૌ સંગાથમાં વાગી રહ્યા;

ઢોલક તણી થાપમાં ક્યાં સમ નથી

માનવીની જિન્દગી પણ અજબ છે;

એ મહીં ચોક્કસ કશી મૌસમ નથી

લોક મળવા આવનારા છે ગણા;

આંખમાં ના લાગણી કે નમ નથી

ઘર રહ્યા અભિમાનના ખાલી સદા;

કોઇ પણ હાલત કદી કાયમ નથી

ફૂલ છે સૌ ખુબસુરત ચોતરફ

છે બધા નકલી મહીં ફોરમ નથી

ઇવ કેરી શોધ પણ ફોગટ જશે;

આ ‘ધુફારી’ છે કવિ આદમ નથી

૧૧.૦૪.૨૦૧૯

 મત્લા સૌજન્ય – મુકેશ જોશી

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: