પુત્રવધુ (૭)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

           થોડીવારે બાજરા પર હાથ ફેરવી રામીએ બાજરો સુપડામાં ભેગો કર્યો અને એક ખુણામાં જમીનમાં દબાવેલી ખાંડણી બતાવી રામીએ કહ્યું

‘આ જો આને ખાંડણી કહેવાય આ છે સાંબેલું’ 

       ખાંડણીમાં ને આસપાસ જમીન પર બાજરો મૂકીને રામીએ ખાંડવાનું શરુ કર્યું આજુબાજુ વેરાયલો બાજરો ખાંડણી તરફ ધકેલતા થોડીવાર ખાંડતી રહી પછી બાજરીના ફોતરા ઉતરી ગયા તેને સુપડામાં લઇ ઓટલા પર ઊભી જાટકવા લાગી તો હવાથી ફોતરા ઉડી ગયા ને માત્ર બાજરીના મીંજ જ રહ્યા.સુપડાના એક ખુણામાં બાજરાના મીંજ રાખી ને સુપડો અંદરના ઓરડામાં લઇ આવી અને એક ગુણીમાંથી ખોબો ભરી મિંજ જેટલા જ મગ નાખ્યા અને પછી એક તપેલામાં પાણી ભરી બંને સાથે એમાં નાખી હથેળીમાં લઇ મસળવા લાગી એ જોઇ રહેલ સિલવિયાને કહ્યું

Continue reading

ગમ નથી

ink-pan

દિલ ભલેને જાય એનો ગમ નથી;

પ્રેમ કરવામાં કોઇ જોખમ નથી

સાજ સૌ સંગાથમાં વાગી રહ્યા;

Continue reading

પુત્રવધુ (૬)

shama11

(ગતાંકથી આગળ)

         સિલવિયા કામમાંથી ફારગ થતા રામીએ કહ્યું

‘હું હવે જરા આડે પડખે થાઉં છું…’

‘મામી આડે પડખે મતલબ..?’રામીની વાત કાપતા સિલવિયાએ પુછયું

‘મતલબ ડાબા પડખે સુઇને આરામ કરું છું તું પણ કરી લે’મલકીને રામીએ કહ્યું

Continue reading

આવ્યો પવન

window

ખોલતા બારી અચાનક દોડતો આવ્યો પવન

એ મને વિટળાઇને બોલ્યો જરા તું જો ચમન

બાગની ભેગી કરીને સાથમાં લાવ્યો સુગંધ

Continue reading

જ્યાં જયાં નજર

man & sky

જ્યાં જયાં નજર મારી ફરે,યાદી ભરી ત્યાં આપની;

આસું મહીં એ આંખથી, યાદી ઝરે છે આપની

આંસુ બધા ભેગા મળી સાગર થશે નોતી ખબર;

Continue reading

તહોમ્મત છે

20051011 (24)

વાત મારી મારા દિલ તણી અમાનત છે;

વાત વાયુ લઇ જશે ના કો’ જમાનત છે

હોઠથી ના નિકળી તો એ સલામત છે;

Continue reading