શે’ર (૮)

કલમ અને કિતાબ

તિરછી નજરના બાણ સૌ બુઠ્ઠા થશે અથડાઇને;

પાષાણ થઇ ગઇ લાગણીઓ ‘ધુફારી’ હૈયા તણી

૧૯-૦૭-૨૦૧૮

-૦-

આંખના આછા ઇશારે કેટલા ઘાયલ થયા;

‘ધુફારી’ કાં બાકી રહ્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નથી

૨૩-૦૭-૨૦૧૮

-૦-

ધનુષ્યની કમાન જેવી જોઇને તારી ભમર;

સંધાન વિણ ઘાયલ થયા પુછે‘ધુફારી’ કેટલા?

૨૪-૦૭-૨૦૧૮

પુત્રવધુ (૩)

shama11

(ગતાંકથી ચાલુ)

‘માસી ચાલશે નહીં દોડશે…’કહી સિલવિયા મલકી.

‘હવે તમે બંને ધ્યાનથી સાંભળો પાસ પડોશના સિલવિયા કોણ છે એ જાણવા ઘણા સવાલો પુછશે તો તેમને એક જ જવાબ આપવાનો કે આ સિલવિયા સોરી સીવુ મારી દિકરી છે કોલેજમાં ભણે છે અને ગુજરાતી ભાષા,રહેણી કરણી,રીત રિવાજો વગેરે જાતે જાણવા ને અભ્યાસ કરી એક ચોપડી લખવા માંગે છે એટલે અહીં આવી છે.ત્યાં અમેરિકાના ઘરમાં ગુજરાતી બોલાય છે એટલે એ ગુજરાતી બોલે છે.’

હં ભલે એ વાતે બે ફિકર થિઇ જાવ..’રામીએ કહ્યું

Continue reading

વિચારવા લાગ્યા

vichar 2

જીન્દગી માગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા;

માણવા લાગ્યા પછી,વિચારવા લાગ્યા

જોઇ ત્યારે ખુબસુરત,એ હતી લાગી;

Continue reading

પુત્રવધુ (૨)

shama11

(ગતાંકથી ચાલુ)

બીજા દિવસે ગટ્ટુને કોશ ખેડવા બેસાડી હીરો અને સવો ઘેર આવ્યા અને રતાંને બધી વાત કરી તો રતાંએ કહ્યું

‘ભાઇ જો ગટ્ટુ ત્યાં આવતો હોય તો તું તારે લઇ જા…તારા બનેવીને કહે છે ખેતી કરીશ એ મુવો કેવી ખેતી કરે છે એ હું જાણુંને….’ Continue reading

જીંદગી શું છે?

vichar

મારું મનડું મુજને પુછે…

જીંદગી શું છે ભાઇ..જીંદગી શું છે?

જીંદગી છે ઘંટી,ઘંટી જીંદગી છે ઘંટી

 કરમના દાણાં દડતી

Continue reading