ઘુવડ

owl

           એક યુવાન પોતાની મોજમાં જાહેર રસ્તા પર જઇ રહ્યો હતો ત્યાં આવતા એક બાઇક ચાલક પાછળથી એને હડસેલો મારી ભાગી છુટયો ઓલો રોડ પર પડી પીડામાં કણસતો હતો એટલામાં ત્યાં આવેલી બીજીના ચાલકે બાઇક ઊભી રાખી તેની વીડિઓ ઉતારવી શરૂ કરી તો ત્યાંતો મનુભાનો છકડો આવી ઊભો રહ્યો અને ક્લિપ ઉતારતા ચાલકને કોલરમાંથી પકડી એક અડબોથ મારી કહ્યું

‘અલ્યા બેશરમ આને મદદ કરવાના બદલે એની ફિલમ ઉતારતા શરમાતો નથી તું તે માણસછો કે હેવાન?’

     આ વાત ચાલતી હતી ત્યાં સામેથી આવતો કરશને છકડો ઊભો રાખી પુછ્યું

‘શું થયું બાપુ..?’

‘અરે આ બિચારો પીડામાં કણસ્તો હતો તેને મદદ કરવાને બદલે આ બેશરમ ફિલમ ઉતારતો હતો’

‘મૂકોને બાપુ આવા બેશરમ મદદ કરી કોઇને ઉગારે નહીં બસ ફિલમ જ ઉતારે ચાલો મદદ કરોતો આને હોસ્પીટલ પહોંચાડીએ’

    કહી ઘાયલને છકડામાં સુવડાવીને બંને છકડા રવાના થઇ ગયા. લોકો ભેગા થઇ ગયા તેમાં ખસિયાણા પડેલો ચાલક અજાણી શેરીમાં આવી ચડેલો કુતરો જેમ બે પગ વચ્ચે પુછડી દબાવી સરકે તેમ સરકવા જતો હતો તો તેની બાજુમાં ઊભેલા બેજણની આંખોના હાવભાવ ફરીગયા અને એકે તેને કોલરમાં પકડયો ને ધોલ ધપાટ ચાલુ થઇ પછી ઘેરામાં ઘેરાતા તેનો એવો તાલ થયો કે જાણે કાગડે જડેલો ઘુવડ.

૧૨-૦૯-૨૦૧૮

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: