નવો અધ્યાય (૬)

pothi

(ગતાંકથી આગળ)

           બોલાવેલી ટેક્ષીમાં બંને મા દીકરો ઘેર આવ્યા.સાંજે હોકી ટીમના મેનેજર મળવા આવ્યા તેને મધુરીબેને કહ્યું

પ્લીઝ આ કેમ થયું એવા સવાલ વિરાટને ન પુછતા એનાથી એના મગજને તકલીફ થશે…’

માધુરીબેન હૈયે ધરપત રાખજો હું ઓપચારિક વાતો જ કરીશ…’મેનેજરે કહ્યું

અને  હા ડોકટરે વિરાટને હોકીથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો

‘………’માથું ધુણાવી સંમતિ આપી તેઓ વિરાટને મળવા ગયા

Continue reading