નવો અધ્યાય (૪)

pothi

(ગતાંગથી આગળ)

         નક્કી થયા મુજબ વિરાટની ગાડી સત્કાર રેસ્ટોરન્ટની સામેની ગલીમાં હળવેકથી દાખલ થઇ તો ત્યાં રાહ જોતી મિતાલી હળવેથી ગાડી સાથે ચાલતા ગાડીના કાંચ પર થાપ મારી તો ગાડી બ્રેક થઇ અને એ બેસી ગઇ.મિતાલી તો એસીની હવાની મોજ માણતા આંખો મિંચી બેસી ગઇ એનું ધ્યાન ભંગ કરતા વિરાટે કહ્યુંસીટ બેલ્ટ….’

બાંધ નહીંતર તારો કાકો ફાઇન કરશે…’કહી મલકીને સીટ બેલ્ટ બાંધ્યો.

ફૂડ પ્લાઝા પર ઊભી રાખું કે સીધા ખંડાલા જઇશું…’વિરાટે પુછયું

વળતા રોકાઇશું …’મિતાલીએ કહ્યું

Continue reading