સમય બંધાય ના

૨૦૭૨WC-1

હવામાં જે પીગળે એવો સમય બંધાય ના;

અગરજો કાંચ તૂટે કદી સંધાય ના

તમારા દિલ મહીં હો શુધ્ધતા મહેકે સદા;

કદી બદબોઇ કોની ના કરો ગંધાય ના    

અગર રોટી મળે એ પેટનો ખાડો ભરે;

ન જાણ્યું ભુખ મૂકી ક્યાં કદી રંધાય ના

કદી તું કૂદવા સાગર ચહે એવું છતાં;

નથી બજરંગની તાકત કદી લંગાય ના

સરિતા તો સદા વહેતી રહે સાગર તરફ;

અગર જો તું ચહે ધારા કદી ફંટાય ના

સદા જે પ્રેમની ધારા વહે વહેતી રહે

છતાં પણ રોકવા બંધો કદી બંધાય ના

વચન આપી કદી ફરવા તણી આદત નથી;

છતાં ખોટો ધુફારીતો કદી બંધાય ના

૦૧૧૧૨૦૧૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: