જનક શું જવાબ આપે…?*

bik

      મહિનાના આખરી દિવસો હતા એટલે કામ વધારે જ હોય તેમાં પોતાના કાકાઇ ભાઇના લગન માટે ગયેલ તેનો આસિસ્ટંટ કપીલનું અને પોતાના કામના બોજા તળે જનક થાકીને ઠુસ થઇ જતો હતો. સાંજના ચાર વાગ્યાની ઓફિસની કેન્ટિનમાંની ચ્હા આવ્યા પછી તેની નજર સામેની દિવાલ પર લટકીતી ઘડિયાળ પર જ ફરતી હતી. કયારે પાંચ વાગે ને પોતે ઘર ભેગો થઇ જાય.

    એવી જ એક સાંજે જનક ઘેર આવ્યો ત્યારે નાનો પુનિત સુતો હતો અને સોફામાં લાંબી થઇને હેમાંગી પોતાનું પ્રીય સામયિક ફેમિના વાંચી રહી હતી એ જોઇ જનકને સ્વગત કહ્યું

Continue reading