મુકતક (૨૩)

pearl

 

શુન્યમાંથી બ્રહ્મમાં સરવું કદી સહેલું નથી,

સોઇમાં દોરો પરોવા જેટલું સહેલું નથી;

છે ગહન માર્ગ જો ચાહે ધુફારીચાલવા,

Continue reading

કેફ

vichar

છે હ્રદય મારું પ્રણયથી તરબતર,

કેફની એને અસર છે માતબર;

કેફમાં ભટકી રહ્યા છે કેટલા;

Continue reading

મુકતક (૨૨)

Pearls A

છે સફેદ વાદળા પુણી સમ છતાં વરસ્યા કરે

ન કશો ઉદેશ્ય હો ને તે છતાંય સ્પર્શયા કરે;

મીન સમ જો તડફડે છે “ધુફારી” પ્યાસી થઇ

છે વિશાળ સાગર પાસે,તો ય જો તરસ્યા કરે

Continue reading

કરમ

discuss

કરમ કંઇ ખીલે જડયા હોતા નથી;

રઝળતા તો ક્યાં પડયા હોતા નથી

શોધવા જાતા કદી એ મળતા નથી;

Continue reading

હેપ્પી ફાધર્સ-ડે

HFD

          પિતાંબર અને રતનનો નાનો ઘર સંસાર હતો.પિતાંબર એક પેઢીનું એકાઉન્ટ સંભાળતો હતો અને સાથે બે ત્રણ છુટક નામા કરી ઘર સંસારનું ગાડું ગબડાવે જતો હતો.રતન એક બાંધેલી દુકાન માટે પાપડ અને ખાંખરા બનાવતી હતી.ત્રણ દિકરા હતા દામો (દામોદર) ઘરના એક ઓરડામાં બનાવેલી ભઠ્ઠી પર શેકી આખી મગફળી વહેંચવાનું કામ કરતો હતો.બીજા નંબરનો સુંધો(સુંદરજી) ભણવાનું મુંકી સતસંગ આશ્રમમાં પડ્યો પાથર્યો રહેતો હતો અને એક દિવસ એક સાધુઓના સંઘ સાથે જતો રહ્યો.નાનો જાધુ(જાદવજી) ભણતો હતો.મેટ્રિક ભણી લીધા પછી નોકરી માટે વલખા માર્યા પણ ક્યાં મળતી ન હતી તેથી દામાની તોછડાઇ વધી ગઇ અને રોજની કચકચ ‘કામ કાજ કરવું નથી બસ મફતના રોટલા તોડવા છે આ મગફળી શેકતા પરસેવો પડે છે ત્યારે માંડ ચાર પૈસા મળે છે….’

Continue reading

અમે જીવ્યા

Rose-09

અરમાન કેરૂં માન રાખીને અમે જીવ્યા;

અપમાન હો કે માન સાંખીને અમે જીવ્યા

આ આયખાની કો પળો મીઠી અને કડવી;

Continue reading