મધર્સ-ડે

MD

         ખ..ન..ન..ન..!! કાંચ ટૂટવાનો અવાઝ સાંભળી સોફા પર બેસી છાપાના પાના ઉથલાવતી કવિતા

‘વળી શું ભાંગ્યું….?’કરતીક રસોડામાં આવી તો પાણીની ભાંગેલી બોટલના કાંચ અને પાણી વેરાયેલું જોઇ કાંચ ભેગા કરવા જતા જમનાબાનો હાથ પકડી ઉમેર્યું

‘રહેવા દો કાંચ હાથમાં લાગશે તો નવી ઉપાધી જાવ બહાર બેસો…હે ભગવાન આ રોજની રામાયણથી તો હું વાજ આવી ગઇ…’એવા બળબળાટ સાથે કાંચ વીણી સુપલીમાં નાખ્યા અને હળવા હાથે પાણી લુછ્યું

‘કેટલીવાર કહ્યું છે કે,હું કરી લઇશ પણ સાંભળે કોણ…? હે ભગવાન….’

          ઘરમાં દાખલ થતા કમલે આ સાંભળ્યું જોકે આવા ડાયલોગ તો તેને અવાર નવાર સાંભળવા મળતા પણ ત્યારે માનો વિલાયલો અને ઓછપાયેલો ચહેરો જોઇ તેનું મન ખાટું થઇ જતું

        પંદરેક દિવસ પછી એક દિવસ કમલે જમનાબાને કહ્યું ‘આજે રસ્તામાં કાશી કાકી મળ્યા હતા તેમણે કહ્યું જમનાને મળવું છે પણ આ સુરિયાના જોડકાની સંભાળ પાછળ નીકળાતું નથી તો જમનાને મારા ઘેર લઇ આવ’

Continue reading