ચ્હાનો કપ

tea-cup

          છેલ્લા સાત વરસથી બેન્કની નોકરીમાંથી રિટાયર થયેલ વિધુર દયારામની દિનચર્યાની શરૂઆતમાં કશો ફરક નહોતો પડ્યો.સાડા વાગે ઉઠી નિત્યક્રમથી પરવારી યોગમાં બેસવું અને સાત વાગે તેમના હાથમાં છાપું હોવું જોઇએ નહીંતર એક સંવાદ સંભળાય છાપાવાળો બદલી નાખવો પડશે

            તેમના દીકરા કૌશિકે એક વખત કહેલુંપપ્પા હવે તમે રિટાયર થઇ ગયા છો,ટલા વહેલા ઊઠીને શું કરવું છેઆરામથી રિટાયરમેન્ટની મજા માણોને…’

Continue reading