અનંત યાત્રા (૫)

heaven

(ગતાંકથી શરૂ)

‘બાપુજી…’

‘બોલો બેટા…’

‘બાપુજી મને વચન આપો તો એક વાત કહું…’

‘વચન બેટા…’ઘનશ્યામદાસે બિન્દુના માથા પર હાથ રાખી કહ્યું

‘મારો અંતકાળ નજીક છે…’

‘એવું ન બોલ બેટા…’ઘનશ્યામદાસે બિન્દુના હોઠ પર હાથ રાખી કહ્યું

Continue reading