સમાચાર

paper

    ચંદનગઢના સ્થાનિક સમાચાર પત્રમાં પહેલા પાને સમાચાર છપાયા હતા ‘શકિનાએ કરેલી આત્મ હત્યા”

            અમારા ખબર પત્રીના જણાવ્યા અનુસાર સ્થાનિક બાવનસા ઓલિયાની દરગાહના આંગણામાં આવેલ આંબલીના ઝાડ પર દરગાહ પરની ચાદરથી મરનારે આત્મહત્યા કરી હતી. દરગાહના મુજાવર ઇસ્માઇલ અલ નબીએ પહેલી વખત શકિનાની લાશ આંબલી પર લટકતી જોઇ હતી એટલે તેમણે એક જાગૃક નાગરિક તરિકે તરત પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી હતી.પોલીસે લાશનો કબ્જો લઇ સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલાવી આપી હતી.વધુ પોલીસ તપાસ ચાલુ છે.

Continue reading