અનંત યાત્રા (૪)

heaven

(ગતાંકથી શરૂ)

          બારણા પાસે જ સુતેલા રઘુનાથ અને સીતારામ બંને સફાળા જાગીને રૂમમાં દોડયા,ફર્શ પર,બિછાના પર અને બિન્દુના કપડા પર રક્ત છંટાયેલું હતું.પ્રશાંતે ઉધરસ ખાતી બિન્દુંનું મુખ ઉપરણાથી સાફ કરી પાણી પાતા કહ્યું

‘સીતારામ જલ્દી વૈદકાકાને જગાડો..’

      હાંફતી બિન્દુએ હાથના ઇશારાથી કહ્યું ના…ના પાણી પિધા પછી કંઇક શ્વાસ બેસતા એણે પ્રશાંતને કહ્યું

Continue reading