ખેતો વાઢો (૨)

karai

                 વાત ઘણી જુની એટલે ૧૯૬૦ના આજુબાજુની છે જયારે બર્કલી,સીજર્સ,હની-ડ્યુ, પાસિન્ગ-શો,ચારમિનાર,કેવેન્ડર્સ જેવી સિગારેટની જ ચાલ હતી જોકે હજી પણ છે.દુનિયા આખીમાં વર્જીનીઆનું તમાકુ સૌથી ઉત્તમ ગણાય છે, એ વર્જીનીઆ તમાકુમાંથી બનાવેલી કથ્થાઇ કાગળમાં વિટેલી અને બીજી સિગારેટોથી થોડી જાડી અને ચપટી સિગારેટ મુંબઇની ધી ઇમ્પિરીયલ ટોબેકો કંપનીએ બનાવીને બજારમાં મુકી.આખી પાકેટ પીળા કલરની હતી અને એ પહેલી સિગારેટની પાકિટ હતી જેના પર સફેદ અક્ષરથી બધુ લખાણ ગુજરાતીમાં છપાયેલું હતું   

            સિગારેટ પાકિટના આગલા ભાગમાં એક વર્તુળ હતું જેમાં સ્ટીમરનું સિમ્બોલ હતું અને વર્તુળ પર તાજ મુંકેલું હતું અને નામ હતુ “તાજછાપ” જેના નીચે કાળા અક્ષરથી લખેલું હતું “ઉત્તમ વર્જીનીઆ સિગારેટ” એ સાર્થક હતું.તેની જાહેરાત માટે પતરાના હેન્ડ બીલ છપાયા હતા અને પાનની દુકાનો પર ખીલા મારી મુકવામાં આવ્યા હતા,તે સિવાય જાહેર માર્ગો અને ખાસ ગામડાના વૃક્ષોના થડ પર પણ મુકવામાં આવ્યા હતા.આ સિગારેટનું ખાસ તો કારીગર લોકોમાં અને ગામડામાં તેની ખુબ જ ખપત હતી.જે પાનની દુકાને આવે તે કહેશે “એક કાળી આપજે”

         આટલી પ્રસ્તાવના પછી મુળ વાત પર આવીએ તો આ સિગારેટ બજારમાં મુકાઇ ત્યારે આપણો ખેતા વઢો જમ્યા પછી રોજના નિયમ પ્રમાણે મીઠુ માલમની દુકાને પાન ખાવા આવ્યો ત્યારે દુકાનના બારણ પર હેન્ડબીલ ખીલાથી મુકાઇ રહ્યું હતું, તો ઠક ઠક અવાઝ સાંભળી ખેતાએ સાહજીક પુછ્યું

‘મીઠુ માલમ આ શું ચાલે છે…?

આ નવી સિગારેટ બજારમાં આવી છે તેની જાહેરાત છે. લે એક તું પણ પી જો પછી કહેજે કેવી લાગેછે..?કહી એક સિગારેટ ખેતાને આપી.ખેતાએ પ્રેમથી સિગારેટ સળગાવીને એક કશ લીધો તો તને તો મજા પડી ગઇ એટલે પુછ્યું ‘વાહ માળી આ વળી કઇ છે…?’કહી જાહેરાત વાંચી

“ઉત્તમ વર્જીનીઆ સિગારેટ” તાજ છાપ “ધીમી બળે છે ને વધુ લિજ્જત આપે છે”

        હવે આપણા ખેતસીભાઇ તો ખેરાજબાપાની આછણી (કાણાં પાડવા વપરાતી દોરી વાળી લાકડી)નો માર ખાઇ ખાઇ માંડ ચાર ચોપડી ભણેલા તેમણે આ ઉત્તમ વર્જીનીઆ સિગારેટના બદ્લે વાંચ્યું (ઉત્તમ…વર્જી…ની…આ…સિગારેટ)ઉત્તમ એટલે સિગારેટ બનાવનાર વર્જી એટલે આપણા ત્યાં જેવાકે દેવજી,શિવજી,રવજી નામ હોય છે તેમ બાપાનું નામ વરજી અને તેની આ સિગારેટ.

        પછી તો કોઇ પુછે ખેતા સિગારેટ પીવી છે તો કહેશે લ્યો એક ઉત્તમ વરજી વાળી.ખેતાની એ ફેવરેઇટ સિગારેટ એકાએક બજારમાંથી શા કારણથી ગાયબ થઇ ગઇ એ ખબર નથી.હજી પણ ખેતો એક માશુક રીસાઇ ગઇ હોય અને જેટલો પ્રેમીને અફસોસ થાય એટલો ખેતાને થાય છે.આમ તો ખેતો ૩૦ નંબર બીડી જ પીવે છે જો કોઇ સિગારેટ આપે તો ખેતાના મોઢે ઇ જરૂર સાંભળવા મળે કે આમાં ઓલી ઉત્તમ વરજીવાળી જેવી મજા નથી. તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૪

 

 

      

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: