પાગલો નાદિયા (૬)

nadia

(ગતાંકથી ચાલુ)

આવો…”કહી સવિતાએ અનુપમને જોઇ આવકાર્યો અને બાથરૂમમાં ગયેલા પાગલાને સાદ પાડયો.

કહું છું સાંભળો છો સાહેબ આવી ગયા..” કહી અનુપમને પાણીનો ગ્લાસ આપ્યો.

આવી ગયા સાહેબ…?”હાથ લુછતાં બહાર આવેલા પાગલાએ કહ્યું

હા ખીચડી ખાવા….”

Continue reading