પાગલો નાદિયા (૩)

nadia

(ગતાંકથી ચાલુ)

“ભાઇ તમે મને બોલાવ્યો…..?”ગંગારામે પુછ્યું

“હા…કાલે મારે કચ્છ જવાનું છે તો બેગ પેક કરી આપ કેટલા દિવસ રોકાવું પડશે ખબર નથી એટલે પુરતો સમાન પેક કરજે અને બ્રિફકેસ યાદ રાખીને સાથે મુકજે”

“જી ભાઇ”                     

     બીજા દિવસે નિયત સમયે અનુપમને રાજારામ એરપોર્ટપર મુકી ગયો.વિમાન સમયસર ઉપડ્યું અને ઉતર્યુ.એરપોર્ટ પર સાલે મહમ્મદ હાજર જ હતો.અનુપમ પાસેથી બેગ સંભાળી ને ડીકીમાં મુકી અને પાછલી સીટનું બારણું ખોલ્યું જે અનુપમે બંધ કરી ને કહ્યું

Continue reading