“પાગલો નાદિયા (૨)”

nadia

 

                        (ગતાંકથી આગળ) એ ગમખ્વાર અક્સ્માતમાં અનુપમની જિન્દગી જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે ઝોલા ખાતી હતી. એ અકસ્માતના લીધે જ અનુપમની ઓળખાણ પાગલા જેવા સાચા અને નિઃસ્વાર્થ માનવીથી થયેલ. આ વિચારોના વમળમાં અનુપમની ગાડી ધીમી પડી ગઇ એટલે અનુપમ પાછળ આવતી ગાડી અનુપમને ઓવરટેક કરી આગળ વધી.ચાલકે અનુપમ સામે એક વેધક નજર કરી આગળ નીકળી ગયો.અનુપમે વિચારો ખંખેરીને ગાડીની સ્પીડ વધારી અને ઘેર આવ્યો.

Continue reading