“પાગલો નાદિયા”

nadia

          સવારના અનુપમ બાથરૂમમાંથી બહાર આવીને કપડાંના કબાટ તરફ વળ્યો ત્યાં તો નીચેથી અંજલીનો અવાજ સંભળાયો.

“અનુ કહુછું સાંભળે છે?”

“હા….બોલ”અનુપમે બેડરૂમની બારીમાંથી નીચે જોતા કહ્યું

“જરા જલ્દી નીચે આવને”અંજલીએ પોતાના હાથનો ફોન મુકતા કહ્યું

          અનુપમ જલ્દીથી તૈયાર થઇ નીચે આવ્યો ત્યારે અંજલી સેન્ડવિચ ટોસ્ટરમાં મુકી રહી હતી.ગેસ સ્ટવની બાજુમાં બે મગ કોફીના તૈયાર પડ્યા હતાં.

“હં બોલ શું કહેતી હતી”

“થોડીવાર પહેલાં જ સવિતાબેનનો માંડવીથી ફોન આવ્યો હતો”ભીની આંખે અંજલીએ કહ્યું

Continue reading