‘બાળા અને બુઢ્ઢા’  

dado

               આજે સેકન્ડ ઇનિન્ગ કલ્બની રજત જયંતિ મહોત્સવ હતો.રંગે ચંગે પુરા થયેલ કાર્યક્રમ પછી અલ્પાહારને ન્યાય આપી બે મિત્રો રમણભાઇ અને વિનોદભાઇ સામસામે બેસીને વાતો કરતા હતા.અચાનક વિનોદભાઇના મોબાઇલ ની ઘંટી વાગી

‘હાં બોલ સુરિયા….’

‘…………..’

‘સારૂં તું ફિકર નહીં કર હું મારી રીતે આવી જઇશ’

‘શું થયું વિનીયા…..?’

‘મારો દીકરો મને લેવા આવવાનો હતો એ જરા બીજા કામમાં અટવાઇ ગયો એટલે લેવા નહીં આવી શકે એટલા માટે કોલ કર્યો હતો’

‘વાંધો નહીં હમણાં જ મારો દીકરો મને લેવા આવશે તો તને ઘેર પહોંચાડી દઇશ’

        આ વાત ચાલતી હતી ત્યાં કમલે આવી ને કહ્યું

‘પપ્પા ચાલો ઘેર જઇએ’

Continue reading