લોહીનો સાદ (૨)

drop

લોહીનો સાદ (૨)   

(ગતાંકથી શરૂ)

       શ્રીકાંત અહીંથી ગયો પછી પાંચમા દિવસે જ તેણે માલવિકાને મિસકોલ કર્યો અને માલવિકાએ કસ્ટમરને હજી ચેરમાં બેસાડી જ હતી એટલે સ્નેહાને તેનો ચાર્જ સોંપી એ કેબીનમાં જતી રહી અને વોટ્સ અપ ચાલુ કર્યું

“માલુ કેમ છે તું..?”

“તારા જ કોલની રાહ જોતી હતી…”

“તો સામેથી કોલ કેમ ન કર્યો…?”

“તું કોણ જાણે કેવા કામમાં ગુથાયલો હોય એટલે ડિસ્ટર્બ કરવું મુનાસિબ ન લાગ્યું…”

“હં…અહીંનું કામ પુરૂ થઇ ગયું છે આ એક્ઝિબીશન દરમ્યાન મળેલ એક અમેરિકન સાથે મારી સારી ઓળખાણ થઇ છે તેને મારા ફોટોગ્રાફ અને મારી ટેકનિક બહુજ ગમી અને એ મને પોતાના સાથે કામ કરવા અમેરિકા બોલાવવા માગે છે.તેણે સિમલા બાબત ઘણું સાંભળ્યું અને ઇન્ગલિસ ડબ હિન્દી મુવીમાં જોયું છે એટલે એના આગ્રહથી હું તેના સાથે સિમલા જાઉં છું.કદાચ બે દિવસ પછી પાછો આવીશ ત્યારે તારા સાથે ઘણી બધી વાતો કરવી છે”

“હું તારા આવવાની રાહ જોઇશ” Continue reading