છુટા છેડા

order

છુટા છેડા

             રોજ સવારે છ વાગે યોગાસન માટે બેસતા મધુકરની આંખ ખુલી ત્યારે સામે દિવાલ પરની ઘડિયાલમાં સાડા આઠ વાગ્યાનો સમય જોઇ તેને નવાઇ લાગી.સાધારણ રીતે છ ઉપર પાંચ મિનીટ થઇ જાય તો મયુરી તેને અવશ્ય જગાડતી આજે મયુરીએ તેને કેમ જગાડયો નહીં એ સવાલનો જવાબ પામવા

પલંગ પરથી ઉતરતા મધુકરે બુમ મારી ‘મયુરી………’

                 કંઇ જવાબ ન મળતા તે રસોડા તરફ ગયો, ત્યાંથી ગેસ્ટરૂમમાં,સ્ટોર રૂમમાં, ઉપરના બે બેડરૂમ, અગાસીમાં એમ આખા ઘરનું ચક્કર માર્યા પછી વરંડામાં આવ્યો પણ મયુરી ક્યાંય ન દેખાણી એટલે મધુકરને નવાઇ લાગી આટલી વહેલી સવારે ક્યાં ગઇ હશે? તેણે મોબાઇલ ઉપાડીને મયુરીનો નંબર  ડાયલ કર્યો તો સીટિન્ગ રૂમમાં વાગતી રીંગ સંભાળી સફાળો મધુકર ઘરમાં દાખલ થયો તો સોફા બાજુની ટિપોય પર મયુરીના મોબાઇલ નીચે એક ચબરકીમાં ત્રણ જ શબ્દ ‘હું જાઉ છું’ લખેલા હાથમાં આવ્યા.ક્યાં ગઇ હશે?

             મધુકરે બે ત્રણ જગાએ મયુરી હોઇ શકે એ અંદાઝે ફોન કરી આડ કતરી રીતે મયુરી ત્યાં આવી છે કે કેમ એ જાણવાની કોશિશ કરી પણ ફોગટ.આખર કંટાળીને તેણે બાથરૂમમાં જઇ નિત્યક્રમ પતાવ્યું.રોજ મયુરીના હાથની કોફી પીવા ટેવાયલા મધુકરને પોતે કોફી બનાવીને પીવાની ઇચ્છા ન થઇ એટલે કમને સ્ટોર પર જવા રવાનો થયો.

Continue reading