મોટી ભૂલ

vichaar

“મોટી ભૂલ”

            શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરમાં સંધ્યા આરતી ચાલતી હતી.આરતી પુરી થતા સૌ સખી વૃદે મંદિરના નક્કી કરેલા ખુણામાં ભજન કરવા આસન જમાવ્યું.ભાગેરથીએ આજુબાજુ નજર ફેરવતા બાજુમાં બેઠેલ સંતોકને પુછ્યું

‘કેમ આજે ગુણી દેખાણી નહીં…?’

‘ખબર નથી નહીંતર એતો પહેલા ગાડે પાંચોજી હોય’

‘હશે ચાલો ભગવાનનું નામ લ્યો ને ભજન કરો’

          નિત્યક્રમ મુજબ ચાર ભજન પુરા થતા સૌ વિખરાયા.ભાગેરથીને પોતાની પ્રિય સખીની ચિંતા થતા પોતાના ઘેર જવાને બદલે સગુણાના ઘરની વાટ પકડી.ઘરમાં દાખલ થતા ભાગેરથીને વાસંતીએ આવકારી

“આવો માશી…ઘણા દિવસે ભુલા પડ્યા….” કહી પાણીનો ગ્લાસ પકડાવી રસોડામાં ગઇ.

Continue reading