હરિયાનું હાટ (૨)

haat

હરિયાનું હાટ (૨)

              (ગતાંકથી ચાલુ) બીજા દિવસથી ચંદા ગામમાં ફરવા લાગી અને એક પાંચ માળની બિલ્ડિન્ગમાં પાંચમા માળે મકાન ભાડે રાખ્યું.ત્યાં ખપ પુરતી ઘર વખરી પહોંચાડવામાં આવી પછી પેમુ સાદા મેલા ઘેલા કપડા પહેરી મુલાં ને લેવા કચ્છ આવ્યો અને ચાર જોડી કપડા નાખીને મા ને મુંબઇ લઇ આવ્યો.બિલ્ડિન્ગ પાસે ઊભેલી રિક્ષાઓ બતાવી કહ્યું

‘જો બા તને અહીં ચોવીસ કલાક રિક્ષા મળશે અને ઘર વપરાશની જીણી ચીજો, શાકભાજી બધું અહીં જ મળી જશે તારે બજારના ધકકા ખાવાની પણ જરૂર નહીં

અહીં ખુણા પર જ મહાદેવનું અને કાનુડાનું મંદિર પણ છે’સાંભળી મુલાં ખુશ થઇ.

       ઘેર આવ્યા તો સાદી સાડીનો પાલવ માથા પર મુકી મુલાંના ચરણસ્પર્શ કરી ચંદાએ કહ્યું’જયશ્રી કૃષણ બા… સારૂં થયું કે તમે અહીં આવી ગયા,એ નોકરી પર જાય પછી સુનકાર જેવું લાગે છે.હમણાં જ ઘર બદલાવ્યું છે એટલે પડોશી પણ નવા ને પાછા મરાઠા એટલે કોઇ સંપર્ક નથી.’

Continue reading