શું વાત કરો છો?

murkanu

 

‘શું વાત કરો છો?’

રજની અને કાંત પોતાની કારમાં દિલ્હીથી આગ્રા જવા નિકળ્યા યમુના એક્ષપ્રેસના ચેક પોસ્ટ પર આવ્યા ત્યારે હેલિકોપ્ટર ઉડતા જોઇ ત્યાં ડ્યુટી પરના પોલીસને કાંતે પુછ્યું

‘સર આ હેલિકોપ્ટર……’

‘પાંચ દિવસ પહેલા અહીં જ એક કાર ખોટપાઇ ગઇ.ડ્રાઇવર મેકેનિકને બોલાવી લાવ્યો ત્યારે તેણે જોયું કે,તેમની કારને રજનીકાંતે ધક્કો માર્યો અને ગાડી સડસડાટ દોડતી જતી રહી.’

‘હં તો…..?’

‘કાર જતી રહી પણ ક્યાં ગઇ એનો પત્તો નથી તેથી હેલિકોપ્ટર તેની શોધ ચલાવે છે’