સાલ મુબારક

NM1

 

સાલ મુબારક

         આજે અષાઢી બીજથી શરૂ થતા નુતન વર્ષની આપ સૌ મિત્રોને હાર્દિક શુભ કામના આ નુતન વર્ષ આપના અને સમસ્ત કુટુંબના જીવનમાં ખુશહાલી,સુખ અને શાંતિ આપનાર નીવળે એવી હાર્દિક શુભકામના.                                                               સાલ મુબારક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: