સાલ મુબારક

NM1

 

સાલ મુબારક

         આજે અષાઢી બીજથી શરૂ થતા નુતન વર્ષની આપ સૌ મિત્રોને હાર્દિક શુભ કામના આ નુતન વર્ષ આપના અને સમસ્ત કુટુંબના જીવનમાં ખુશહાલી,સુખ અને શાંતિ આપનાર નીવળે એવી હાર્દિક શુભકામના.                                                               સાલ મુબારક