‘શું વાત કરો છો?’

murkanu

 

‘શું વાત કરો છો?’

બાણાસુર અને કૃષ્ણનું યુધ્ધ થવાનું હતું એ જાણી બાણાસુર ડરી ગયો બાણાસુરને આકાશવાણીથી જાણ થયેલી કે,તારો પરાજય કૃષ્ણ દ્વારા થશે.બાણાસુરે વિચાર્યું કે,આ માયાવી કૃષ્ણ તેના સામે શું માયા કરે, એટલે બાણાસુરે મહાદેવને વિનંતી કરી કે,હું તમારૂં સ્મરણ કરૂં ત્યારે તમારે મારી રક્ષા કરવા આવવું તો મહાદેવે કહ્યું તથાસ્તુ.

                    યુધ્ધ શરૂ થવાનું હતું એટલે બાણાસુરે મહાદેવનું સ્મરણ કર્યું અને મહાદેવ પ્રગટ થયા,ત્યાં નારાયણ….નારાયણ કરતા નારદમુની આવ્યા અને મલકવા લાગ્યા તે જોઇ ને નવાઇ કૃષ્ણને નવાઇ લાગી એટલે કૃષ્ણે નારદમુનીને પુછ્યું

‘મુનીશ્રેષ્ઠ આપના મલકાટનું રહસ્ય શું છે?’

‘હું તો દેવોનાદેવ ભોળાનાથના ભોળપણ પર હસું છું’

‘મતલબ?’મહાદેવે પુછ્યું

‘આ બાણાસુરે આપનું સ્મરણ કર્યું ને આપ રક્ષા કાજે ઉપસ્થિત થયા પણ બાણાસુરને આપના ઉપર વિશ્વાસ છે કે આપ તેનું રક્ષણ કરશો?’

‘એમ કેમ કહો છો મુનીશ્રેષ્ઠ?’મહાદેવે પુછ્યું

‘જો બાણાસુરને આપના પર વિશ્વાસ હોત તો પોતાના પાછળ રજનીકાંતને ઊભો ન રાખત’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: