મુક્તકો

Pearls A

મુક્તકો

હોય છે એક ધ્રુવતારક સૌ સિતારામાં,

હોય છે એક મીઠી વીરડી પાટ ખારામાં;

હ્રદયને સ્પર્શતા ‘ધુફારી’ને મળે માનવ,

ઊગે છે ફૂલ નવું જેમ કોઇ ક્યારામાં.

-૦- 

આમ જોવા જાવ તો સાવ સાચી વાત છે,

પણ ‘ધુફારી’જો કશું કહેશે તો ઝંઝાવાત છે;

લોક ખુપી રહ્યા’તા કલેશના કાદવ મહીં,

મુજને મળ્યું ચઢાણ મુકદ્‍દરની વાત છે

૨૦-૧૨-૨૦૧૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: