મુબારક બાદ

india-flag

મુભારક બાદ

મારા સ્નેહીઓ ,પ્રેમીઓ અને મિત્રો 

૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ સ્વાતંત્ર દિવસમી

હાર્દિક મંગલ મનોકામના

2 Responses

  1. ઉપર ‘મુબારક’ બાદ લખેલ છે જ્યારે ધ્વજ નીચે ‘મુભારક’ બાદ લખેલ છે .ભુલ છે કે બન્ને અર્થ જુદા થાય ??

    • ભાઇ મહેન્દ્ર
      હું કચ્છી માણસ છું એટલે મુબારકબાદ ના બદલે મુભારકબાદ ભુલથી લખાયેલ છે ધ્યાન દોરવા બદલ આભાર મુબારકબાદ નો કચ્છી શબ્દ મુભારકબાદ થાય છે અર્થ બન્નેનો એક જ છે આમ જ મારા બ્લોગની વિઝિટ લઇ ને ધ્યાન દોરતા રહેશો અથવા તમારો અભિપ્રાય જણાવતા રહેશો
      આભાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: