પળ

“પળ”

જીન્દગીની એ કહો પળ કઇ હશે?
યાદ જે રહેતી સદા એ કઇ હ્શે?
કોઇ એવી વાત પર આવે હસું;
પેટમાં પીડા કરે બસ એ હશે.
મિત્ર જેને રોજ કરતા યાદ હો;
એ અચાનક જો મળે બસ એ હશે.
ચાર શબ્દો કો વખાણે પ્રેમથી;
સાંભળો જો ખુદ વિષે બસ એ હશે.
ઊંઘમાંથી જાગતા જાણ્યું તમે;
છે હજુ અવકાશ ત્યાં બસ એ હશે.
છેક છેલ્લો શ્વાસ ચાલી હો રહ્યો;
આંખથી આંખો મળે બસ એ હશે
હો ગહન કો આખરી પ્રશ્નાવલી;
ને “ધુફારી” હો સફળ બસ એ હશે.

૧૯/૦૫/૨૦૧૧

સાલ મુબારક

પ્રિય વાંચક મિત્રો

આ ૨૦૧૨નું નૂત્ન વર્ષ આપને તથા આપના સમસ્ત પરિવારને સુખ શ્હંતિ તથા તન,મન,ધનની સંમૃધ્ધિ બક્ષનાર  તેમજ આપની સર્વ મનોકામના પૂર્ણ કરનાર બની રહે એવી પ્રભુને/ની પ્રાર્થના

સાલ મુબારક