કોને ખબર?

“કોને ખબર?”

લાગણીછે વાંઝણી શું શું કરે કોને ખબર?
રાખતા કો આશ પણ પુરી થશે કોને ખબર?
કોઇ અવઢવમાં પડીને ચાલતા કો વહેણમાં;
કે વમળમાં એ ફસાવી કયાં જશે કોને ખબર?
પ્રેમની ભીનાશમાં ભીંજાયલા તમને લઇ;
કોઇ સુકકા ભઠ મહીં રઝડાવશે કોને ખબર?
સ્પંદનો કુણા ભલે હો કેટલા હો મીઠડા;
તીર સમ ભોંકી કરી છેદી જશે કોને ખબર?
લાગણીની માંગણીના રૂપ બદલાતા રહે;
આ“ધુફારી”નું કહ્યું કો માનશે કોને ખબર?

૨૨/૦૫/૨૦૧૧  

One Response

 1. શુ કોઇ એ લાગણી નો ચેહ્રરો જોયો હશે?
  શુ તે અમરવેલ જેવી હોતી હશે ?
  અવજ્ઞા ના તાપે મૂરઝાય જાય ,
  જરા જો વરસે પિયુ ઝરમર…..
  તરત ફરી નવપલ્લિત …..!!!
  https://piyuninopamrat.wordpress.com/2010/07/09/%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AA%A3%E0%AB%80-%E0%AA%A8%E0%AB%8B-%E0%AA%9A%E0%AB%87%E0%AA%B9%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B0%E0%AB%8B/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: