મોટી સજા છે

“મોટી સજા છે”

સરિતા સમાણા સદા સાથ વહેજો.
સમન્વય કરીને સદા સાથ રહેજો
ઉતાવળ કરીને ન આગળ જશોના
ન પાછળ તમારી કદી હું ન આવું

ન મંથર ગતિથી કદી પણ ન ચાલો
લટકથી મટકથી કદી પણ ન ચાલો
અગર એ ગતિમાં જ પાછળ રહ્યા તો
તમારી પ્રતિક્ષા કદાપી કરૂંના

જીવનની સફરના ગતિમાન ચક્રો
સમાંતર ગતિમાં રહેતો મજા છે
ન આગળ ન પાછળ રહેજો “ધુફારી”
હ્રદયભંગ કેરી એ મોટી સજા છે

૦૫/૦૩/૨૦૧૧

 

One Response

  1. SATHE REHVA MA ANAND CHE-MAZA CHE PATANG NE DORI VINA NA CHALE DORI NE PATANG VINA NA CHALE SATHE RAHE TO UDVA MA MAZA CHE.NAHITER TABLE PER RAHYA KARO ALAG-ALAG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: