“સર્જન કરે”

“સર્જન કરે”

 ફૂલ પર બે બુંદ મુકીને મદન ચુંબન કરે; 

આ પ્રણયની વાત કરવા ભંમરો ગુંજન કરે.

 વન મહીં આ પ્રેમ કેરી વાત વનચર જાણતાં;

 એટલે આનંદમાં આ કોકિલા કુંજન કરે.

કોકિલાના નાદના પડઘા પડે વન વન મહીં;

વાંસને ફૂકે પવન ‘ને મોરલો નર્તન કરે.

આ “ધુફારી” આંખડી આ દ્રષ્યથી વિષ્મય કરે;

વાહ! જગતના તાત તું પણ અવનવા સર્જન કરે.

 ૦૭-૦૬-૨૦૦૭

2 Responses

  1. સરસ કાવ્ય છે …. કુદરત તણા કરતબ પણ કંઈ અજબ છે …… વડીલ આપ પણ સમય કાઢી “પિયુની નો પમરાટ” માણવા જરૂરથી પધારશો …. આપની મુલાકાતથી મને પણ પ્રોત્સાહન મળશે …
    http://piyuninopamrat.wordpress.com/2010/10/26/%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AA%AC-%E0%AA%85%E0%AA%9C%E0%AA%AC-%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AB%80-%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%AF-%E0%AA%9B%E0%AB%87-%E0%AA%95%E0%AB%81%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%A4/

    • દીકરી પારૂ હા સમય હશે ત્યારે જરૂરથી તારો બ્લોગ વાંચીસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: