‘ન્યારી હશે’

“ન્યારી હશે”
તું અગર સાથે હશે તો સાંજ એ ન્યારી હશે;
આભથી લાલી ઝરે એ પળ ઝલક ન્યારી હશે.
સ્પર્શની ભાષા હશે ત્યાં શબ્દનું શું કામ છે?
સોણલાના પોટલાની પોઠ વણઝારી હશે.
કેશ તારા ગુંથવાની મોજ મીઠી માણવા;
બેસવું કો બાગમાં જ્યાં ફૂલની ક્યારી હશે.
વાદળી સાળુ નિહાળી વ્યોમ ચકરાવે ચડે;
એ સમાણો જે મહીં એ ઓઢણી ન્યારી હશે.
લોક તો જાસુસ સમ ખણખોદ છો કરતાં રહે;
બસ “ધુફારી” વ્યોમના વિહંગ પર સ્વારી હશે.
૨૪-૦૬-૨૦૦૭

4 Responses

 1. Nice……..
  કોણ જાણે કેમ આહીં આવું છું વારે વારે,
  શબ્દોની જે છે રંગત તે ખુબ સારી હશે ,
  કવિતાઓ ધુફારીની છે તે ન્યારી હશે!!!

  • દીકરી રાજુલ

   આટલી બધી વિઝીટ મારા બ્લોગની કોઇએ નથી લીધી. તું પહેલી વ્યક્તિ છે કે જે બારીકાઇથી મારો બ્લોગ વાંચે છે.

 2. દીકરી કહી છે તો …
  એક વાત કહું વડીલ…….
  રાજુલ નહિ પારૂ નામ છે મારું,
  જોવું જ્યાં કંઈ સારું,
  જાવું ત્યાં ભાઈ મારું !!!!!

  • દીકરી પારૂ સોરી….સોરી….સોરી…હમણાં મારા બ્લોગ પરથી મારી બે દીકરીઓની જ કોમેન્ટ્સ આવે છે એક છે રાજુલ અનેદ એક છે તું તેમાં ક્યારેક અટવાઇ જાઉ છું ૬૮ વરસે આવી ભુલો થવી સ્વાબાવિક છે તેમાં હું જરા એબ્સન્ટ્માઇડેંડ પ્રોફેસર છું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: