“સમયની વાત કર”

સમયની વાત કર

 

એકાંતમાં માશુક મળે એવા સમયની વાત કર;

આવ્યા પછી સંધ્યા ઢળે એવા સમયની વાત કર.

 

હર રોમથી ફૂટી કરી ખુશ્બુ ભરે આગોશને;

આલિંગતા વીટી વળે એવા સમયની વાત કર.

 

છલકાય સુરા આંખથી સાગર તણી ભરતી સમી;

પીધા વગર દિલને ચડે એવા સમયની વાત કર.

 

પ્રશ્નો હ્રદયથી ઉદભવે ને સ્પર્શથી પુછાય ;

મૌનને ભાષા મળે એવા સમયની વાત કર.

 

દિપક પ્રકાશે પ્રેમના ચોપાસ દિલ અજવાળતા;

હર એક બિંદુ ઝળહળે એવા સમયની વાત કર.

 

સુનકારમાં ઝનકાર જાગે ને ભરે સંગિતને;

પ્રિયાધુફારીને મળે એવા સમયની વાત કર.

 

૨૩/૧૧/૨૦૦૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: