“કોણે કહ્યું?”

કોણે કહ્યું?

 

પ્રેમમાં પડજે તને કોણે કહ્યું?

ખાઇમાં પડજે તને કોણે કહ્યું?

 

છે લલાટે લેખના નિર્માણ ;

ને છતાં રડજે તને કોણે કહ્યું?

 

દર્દના દરિયા મહીં ડૂબ્યા પછી;

આમ તરફડજે તને કોણે કહ્યું?

 

ખેલ છે ખાંડા તણા જાણ્યા પછી;

ધાર પર ચડ્જે તને કોણે કહ્યું?

 

ના કદી મૃગજળ ભરાયા પાત્રમાં;

આમ ટળવળજે તને કોણે કહ્યું?

 

ઝેર તો જાણીધુફારીના પીએ;

ફાંસીએ ચડજે તને કોણે કહ્યું?

 

૨૫/૦૯/૧૯૯૪

2 Responses

 1. વાહ. ખૂબ સુંદર ગઝલ.

  • હીના બેન,
   મને લાગે છે કે,તમે મારો બ્લોગ પુરો વાંચ્યો નથી એમાં “કોણે કહ્યું?”જેવી અન્ય બીજી ઘણી કૃતિઓ
   વાંચવા મળશે અને આતો આરંભનો કાળ છે આગળ જ્તાં વધારે રસદાયક રચાનાઓ કદાચ મળી જાય પણ બેન તમારે તે માટે મારા બ્લોગની વિઝિટે અવાર નવાર આવવું પડશે આવશો ને?
   અસ્તુ,
   -પ્રભુલાલ “ધુફારી”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: