“ચર્ચરી છંદ”

ચર્ચરી છંદ

 

નાથ નિરંજન,આંખમેં અંજન,ગાલમેં ખંજન,ગિરધારી;

દેવકી નંદન,પાંવમેં પેજન,બાજે છન છન,બલિહારી.

જમુના તટપર,કર બંસીધર,નાચે નટવર નંદલાલા;

મથુરા પથપર,મારગ રૂકકર,માંગે મહીકર મતવાલા.

ગિરીવર ધાર્યો,ગોકુળ તાર્યો,ગર્વ ઉતાર્યો ઇંદરનો;

અધમ ઓધાર્યો,અસુર સંહાર્યો,ભાર ઉતાર્યો વસુંધરનો.

મા મઢવાલી,દીન દયાળી,બહુચરબાળી,બિરદાળી;

હે વીસ ભુજાળી,પરમકૃપાળી,કર રખવાળી મહાકાલી

મા ત્રિપુરારી,ગબ્બરવારી,ચાચરચોકે રમનારી;

હે ખડગધારી,ખપ્પરવારી,મહાકાલી,મંગલકારી.

હુંહુંહું હુંકારા કરતી,રણમાં ફરતી રણચંડી;

છકછક છકછક છેદન કરતી,દાનવદળ નાખ્યા ખંડી.

હે મુક્તકેશ ને નગ્નવેશ કટી હસ્તબંધને ધરનારી;

કર દૈત્યશીશ માર્યો મહીષ ગલે મુંડમાલ લઇ ફરનારી.

હે ગૌર ગાલ ને નેત્ર લાલ સિંદુર ભાલમાં ભરનારી;

કરી મુખ વિશાલ શોણીત લાલ લઇ દૈત્ય કેરા પીનારી.

હે સિંહવાહીની,મોક્ષદાયીની,અભય અર્પિની શ્રીઅંબા,

હે શક્તિનંદીની,માતસ્કંધીની,જગતવંદીની જગદંબા.

હે સેવકશરણી,સંકટહરણી,મંગલકરણી,મતવાલી;

હે પંકજચરણી,ધનુષધરણી,દાનવદરણી,મહાકાલી.

હે હ્રદયરોચીની,પાપમોચીની,મૃગાલોચીની,તું માત્રી;

હે મુક્તિદાયીની,હંશવાહીની,વેદગાયીની,ગાયત્રી.

હે ચક્રતર્જિની,હ્રદયરંજીની,કષ્ટભંજની,મા ગિરજા;

હે અભયવર્દીની,દુષ્ટમર્દીની, જગતનંદીની,મા તુલજા.

 

૨૦/૧૦/૧૯૮૯.

3 Responses

 1. આ છંદ ઉપર હાથ અજમાવવા તમે લલચાવ્યો તો છે; હવે જોઉં, કાંઈ કરી શકું છું કે કેમ.

  બહુ જ સરસ ને તાકાતભર્યો છંદ બતાવવા બદલ આભાર.

  • ભાઇશ્રી જુગલકિશોર
   આપનો મેઇલ વાંચી આનંદ થયો,આપને મારા છંદો થી તમને પ્રેરણા મળી છે એ વાંચી અતિ આનંદ થયો,તમારા હાથ અજમાવ્યા બાદ થયેલી રચનાઓ મને જરૂર મેઇલ કરજો હું રાહ જોઇશ Best of luck
   અસ્તુ
   -પ્રભુલાલ ટાટારીઆ”ધુફારી”

 2. ચર્ચરી છંદ વીશે માહીતી મળે?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: