“અજંપો”

“અજંપો”
(રાગઃ ફૂલ કહે ભમરાને,ભમરો વાત વહે ગુંજનમાં…….)

હૈયેથી હોઠે આવી પણ હોઠ પડયા બંધનમાં
સાજન મનની રહી ગઇ મનમાં
વિરહ વ્યથિત આ હૈયું મારૂં જ્યાં જાઉ મુઝ સંગે,
અજબ ગજબ આ દુનિયા કેરૂં કોઈ રંગના રંગે;
મુઝ મન મંઝિલ તું જ્યાં સાજન,
વ્યર્થ ભટકવું વનમાં………………સાજન મનની
અરમાનોના ખુન સમું આ મહેંદીનો રંગ લાગે,
ઝાંઝર કે કંગન રણકારે અરમાનો મન જાગે;
વિત્યા દિનની યાદો સાજન,
મુક્તપંખી ઉપવનમાં………………સાજન મનની
શું કહેવું ના કહેવું તુઝને એમાં મન અટવાતું,
વસંત થઇને આવ્યો તું પણ મન મારૂં મુરઝાતું;
હોઠ ખુલ્યાં કંઇ કહેવા સાજન
સ્પર્શ તણાં સ્પંદનમાં………………સાજન મનની

૨૮/૦૨/૧૯૭૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: