“કોઇ આવેછે”

“કોઇ આવેછે”
(રાગઃહ્રદયના શુધ્ધ પ્રેમીને નીગમના જ્ઞાન ઓછા છે)

ધડકતું કહે હ્રદય મારૂં રખેને કોઇ આવે છે
હસે છે આંખડી શાને રખેને કોઇ આવે છે……..ધડ્કતું કહે
છે મસ્તાની હવા શાને વસંતીને હજુ વેળા
પ્રિયાના અંગ સ્પર્શીને સુગંધિત થઇને આવે છે…ધડ્કતું કહે
છે ગુંજન કંઇ અતિ ઘેરો નથી કો’કંઠ પંખીનો
પ્રિયાના મુખ મહી સરતા એ શબ્દો કર્ણે આવે છે…ધડ્કતું કહે
છે પગરવ ગજ ગમન સો અને નુપુર વાગે છે
પ્રિયા નક્કી નજીકમાં છે એવો આભાસ આવે છે…ધડ્કતું કહે
છે વ્યાકુળતા મિલન માટે છુપાવું પ્રભુથી એ
થઇ ગંભીર રહેવું છે છતાં મૃદુ હાસ્ય આવે છે…..ધડ્કતું કહે
૦૫/૦૧/૧૯૬૮

2 Responses

 1. ખુબજ સુંદર ….. સાચેજ….. !! મારા જન્મ પહેલા લખાયેલી છે !!!! વડીલશ્રી આપને મારા પ્રણામ .

  • દીકરી પારૂ
   હા તારી વાત સાચી છે આ મારા વેવિશાળ જયા સાથે ૧૯૬૭માં થયા (૪૩ વરસ પહેલાં) ત્યારે લખાયેલી છે.
   આમ જ મળતી રહેજે
   અસ્તુ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: